WiFi Connected Toys (mediawijzer.net)

Connected Toys: speelgoed dat een internetverbinding nodig heeft om te functioneren: Dit speelgoed is lang niet altijd veilig en onder meer gevoelig voor hacks, privacylekken en DDoS-aanvallen, zo is al diverse malen gebleken. Over dit type speelgoed en de daaraan verbonden risico’s is veel te weinig bekend zegt Mary Berkhout van Mediawijzer.net.

“Speelgoed moet veilig zijn, daar is iedereen het over eens”, stelt Berkhout. “En die garantie valt bij connected speelgoed simpelweg niet te geven. Daar is wetgeving voor nodig en die loopt momenteel achter. Dat is niet alleen kwalijk, maar ook heel lastig voor consumenten. Die hebben nu vaak geen idee wat voor problemen ze met dit speelgoed in huis kunnen halen.” Om mensen die de komende tijd toch tot de aanschaf van connected toys willen overgaan houvast te bieden, heeft Mediawijzer.net een checklist met tien aandachtspunten voor ouders.
Deze checklist gaat niet alleen in op de veiligheid, maar ook op zaken als de educatieve en pedagogische waarde van het speelgoed. De tien aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts en op basis van het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’. Dit is in opdracht van Mediawijzer.net opgesteld.

Aandachtspunten voor ouders
In de vandaag gelanceerde checklist staat een tiental aandachtspunten voor ouders die over de aanschaf van connected speelgoed nadenken of het al in huis hebben:

  • Is het duidelijk dat het speelgoed een connectie heeft met internet?
  • Wie heeft toegang tot de ingevulde en uitgewisselde gegevens?
  • Is het duidelijk waar je terecht kunt bij vragen over software en veiligheid?
  • Weet je waar het kind eigenlijk mee speelt?
  • Past het speelgoed bij de leeftijd van het kind?
  • Hoe ‘educatief’ is het speelgoed?
  • Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken?
  • Kun je het speelgoed met andere kinderen delen?
  • In hoeverre kan het kind vrij en creatief spelen met het product?
  • Zit er een houdbaarheidsdatum aan het speelgoed?

Advertenties